Privacyverklaring van Commerce Talen

Commerce Talen levert taaltrainingen aan medewerkers van bedrijven. Hanneke Nieman van Commerce Talen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is bereikbaar via mail@commercetalen.nl of T 06 24 66 32 83 of T 071 589 2224 of Postbus 148, 2350 AC Leiden.

Verwerking van persoonsgegevens

Intakeformulier

Een cursist kan op het intakeformulier noteren: naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, moedertaal, vooropleiding en de doeltaal. Tevens: het bedrijf, de vestiging, afdeling, kostenplaats, naam en e-mailadres van de leidinggevende. De gegevens worden gebruikt om contact met de cursist op te nemen en de offerte en factuur voor de taaltraining op te stellen. Het formulier wordt naar de taaltrainer gestuurd, zodat die het intakegesprek kan voorbereiden. Na afloop van de taaltraining verwijderen wij het intakeformulier uit onze administratie.

Intakeverslag

De taaltrainer stelt een verslag op van het intakegesprek. Commerce Talen stuurt het verslag naar de cursist en zijn/haar leidinggevende. Na afloop van de training verwijderen wij intakeverslag uit onze administratie.

Tussenevaluatie

De cursist stuurt zijn/haar mening over de taaltraining en taaltrainer na enkele lessen, naar ons op. Wij sturen deze tussenevaluatie naar de taaltrainer en leidinggevende. Na afloop van de training verwijderen wij de tussenevaluatie uit onze administratie.

Eindevaluatie

De cursist stuurt zijn/haar mening over de taaltraining en de taaltrainer na afloop van de training, naar ons op. Wij sturen deze eindevaluatie naar de taaltrainer en leidinggevende. Na afloop van de training verwijderen wij de eindevaluatie uit onze administratie.

Beoordeling

Na afloop van de training ontvangt de cursist een beoordeling van zijn/haar  vorderingen. De beoordeling wordt opgesteld door de taaltrainer en door ons naar de cursist en  leidinggevende gestuurd. Wij bewaren de beoordeling in onze administratie.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt de cursist een certificaat. Het certificaat wordt ingevuld door de taaltrainer en door ons per post naar de cursist gestuurd. Wij bewaren een kopie van het certificaat in onze administratie

Offerte / Factuur

In offertes of facturen voor taaltrainingen kan de naam van de cursist voorkomen. In facturen voor vertalingen staat de naam, functie en het telefoonnummer van de aanvrager. Offertes worden door ons na afloop van de training verwijderd uit onze administratie. Facturen worden 7 jaar bewaard.

Website

Indien u het contactformulier op onze website invult en verstuurt, worden de gegevens alleen gebruikt om contact met u op te nemen. Indien u onze website bezoekt zijn uw IP-adres en locatie, een maand zichtbaar in de bezoekersstatistiek. Een bezoeker is anoniem en wij doen niets met uw IP-adres en locatie. 

Bijzondere persoonsgegevens

Commerce Talen beschikt niet over gevoelige persoonsgegevens van cursisten, zoals godsdienst, geboortedatum, BSN-nummer, enzovoort.

Delen van persoonsgegevens met derden

Commerce Talen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij verkopen de gegevens niet aan derden en sturen ze niet naar andere partijen. Informatie wordt alleen uitgewisseld tussen Commerce Talen, de taaltrainer, de cursist en zijn/haar leidinggevende.   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar mail@commercetalen.nl. Graag een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek meesturen. We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Klacht

U heeft de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wij beveiligen uw persoonsgegevens

Commerce Talen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bewaren van gegevens

Commerce Talen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. U kunt altijd contact met ons opnemen over het eerder verwijderen of langer bewaren van het intakeformulier, het intakeverslag, de evaluaties, de beoordeling en het certificaat.

© Commerce Talen, Hanneke Nieman, 31 mei 2018

Copyrights © Commerce Talen
website SAND webdesign